ژل رویال اصل

ژل رویال اصل             ژل رویال اصل یک ماده مغذی است ورنگ آن بیشتر زرد رنگ است و شکل ظاهری آن نه غلیظ است نه شل که تا ظرف را کج کنیم بریزد . به عنوان یک ماده غذایی میتوان نام برد و انرژی فوقلاعده زیادی دارد این ماده عسل… ادامه خواندن ژل رویال اصل